Image coming soon

‘Why World Heritage Matters’ conference tickets now bookable

July 16, 2016 Published by Chris Mahon

The second annual conference of World Heritage UK, will have a unique Welsh flavour. Strong connections to the Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd World Heritage Site and to the Slate Industry of North Wales Tentative List site, together with a topical theme of ‘Why World Heritage Matters’, provide a backdrop to the stage where we will explore the economic and social engagement challenges with World Heritage.

You can now get your tickets for the World Heritage UK conference HERE Don’t forget, there are discounts for all World Heritage UK Member categories so join up before you buy to take advantage of these offers.

SCX-EQ50-1213-0207-A4
Exterior view of the Castle from across the Seiont Caernarfon Castle Cadw Sites World Heritage Sites SAMN: CN079 NGR: SH477626 Gwynedd North Castles Medieval Defence Historic Sites

Keynote speakers from political, funding, policy and best practice contexts; dynamic workshop sessions; engaging visits to the three other locations comprising the site and tentative list locations; updates from WHS from all around the UK and plenty of opportunity for questions, networking and ‘hwyl’ with fellow delegates.

The event is supported by the Historic Environment Service (Cadw), Welsh Government.

Mi fydd gan ail gynhadledd flynyddol WH:UK flas Cymreig unigryw eleni. Gyda chysylltiadau cryf â Safle Treftadaeth y Byd – Cestyll a Muriau Trefi  Edward 1 yng Gwynedd, a’r ffaith fod  ardaloedd Diwydiant  Llechi  Gogledd Cymru ar restr posib Safle Treftadaeth y Byd, ynghyd â thema amserol o ‘Pam fod Treftadaeth Y Byd o bwys?’, mae’n gosod y cefndir a’r cyd- destun i ystyried yr heriau economaidd ac  ymgysylltu cymdeithasol sy’n gysylltiedig â Threftadaeth y Byd.

Fe fydd y prif siaradwyr o gefndiroedd gwleidyddol, cyllid, polisi ac arfer gorau; sesiynau gweithdy deinamig; ymweliadau i dri o’r safleoedd sydd ar y rhestr posib; diweddariad gan safleoedd o bob rhan o’r DU a digon o gyfle ar gyfer cwestiynau, rhwydweithio a ‘hwyl’ gyda chyd-gynrychiolwyr.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw), Llywodraeth Cymru.

WHEN Monday, 10 October 2016 at 09:00 – Tuesday, 11 October 2016 at 15:00 (BST)                WHERE GALERI Caernarfon – Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ