Image coming soon

COMMISSION – THE PREPARATION OF THE NEW MANAGEMENT PLAN FOR THE CASTLES AND TOWN WALLS OF KING EDWARD IN GWYNEDD WORLD HERITAGE SITE

July 8, 2015 Published by Beth Thomas

The Welsh Government through Cadw and key partners require suitably qualified/experienced specialist advisors to support the preparation of a new long-term management plan for the The Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd (WHS).

The successful applicants will act as key facilitators in programmed consultation events, capture and synthesise key issues, lead on the drafting of relevant material and the preparation of the final management plan to draft design stage for publication.

Please find the relevant Invitation To Quote information (including specification) on the attached documents.

Please contact Laurence Smith for further information: Laurence.smith@wales.gsi.gov.uk

Specification doc for Edwardian Castles Management Plan final ITQ letter for specialist support in preparing Edwardian Castles Management Plan Final sent vers

ITQ letter for specialist support in preparing Edwardian Castles Management Plan Final sent vers


Comisiwn – PARATOI’R CYNLLUN RHEOLAETH NEWYDD AR GYFER SAFLE TREFTADAETH Y BYD(STB) CESTYLL A MURIAU TREFI Y BRENIN EDWARD YNG NGWYNEDD

Mae Llywodraeth Cymru drwy Cadw a phartneriaid allweddol yn chwilio am ymgynghorwyr arbenigol cymwysedig/profiadol er mwyn cefnogi’r gwaith o baratoi cynllun rheolaeth newydd ar  gyfer STB Cestyll a Muriau Trefi y Brenin Edward yng Ngwynedd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol gan hwyluso nifer o ddigwyddiadau ymgynghori, casglu a chrynhoi prif faterion, arwain ar waith drafftio a pharatoi’r cynllun rheolaeth hyd at ddraft terfynol  ar gyfer cyhoeddiad.

Gweler manylion Gwahoddiad i Ymgeisio (gan gynnwys y briff) drwy ddilyn y linc canlynol :

Cysylltwch gyda Laurence Smith am fwy o wybodaeth:  Laurence.smith@wales.gsi.gov.uk