WHS nomination for the landscape that ‘roofed the world’

News, UNESCO, Wales, World Heritage Sites, World Heritage UK

World Heritage UK is pleased to share the press release by the Department of Digital, Culture, Media and Sport on the announcement of the nomination of the Slate Mining Landscape of North West Wales for World Heritage Site status, including support from the UK Heritage Minister, Helen Whately. You can read the press release here:

https://www.gov.uk/government/news/welsh-slate-landscape-nominated-for-unesco-world-heritage-status

Nomination

Harlech castle

World Heritage UK 2016 Conference – last chance for tickets!

30th Anniversary, Conference Caernarfon October 2016, Events, News, World Heritage Sites

Dear World Heritage UK supporter (Welsh language version below)

Conference 2016 – secure your place here

Please find attached here the latest draft programme for this year’s UK national conference ‘Why World Heritage Matters‘ to be held on the 10th and 11th October at the Galeri, Caernarfon – adjacent to the ‘Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd‘ World Heritage Site.

Programme: As is often the case in the run up to conferences, the programme has changed a little, but it is evolving into an excellent all round event with international speakers, local speakers and some workshop sessions.  We are also fortunate to have speakers from the latest UK World Heritage Site to be inscribed, Gorham’s Cave Complex in Gibraltar.

Value for money: Please note that your registration fee also includes one of the tours and, subject to final confirmation, an evening reception at Penryhn Castle.

Networking: As ever, the event will also provide great opportunities to network, share good practice and catch up with the successes and challenges of managing our fabulous Sites from around the UK.  Booking is strong so you are advised to secure your place here

Accommodation: Also attached is a list of hotels near the conference venue, some offering discounts to conference delegates.

Pass it on: We are a very inclusive community so please do pass this on to any other people that you think might be interested.

Exhibition and sponsorship: Finally, any members are welcome to bring along exhibitions, but please contact Chris first (details below). Any commercial partners who wish to exhibit or help sponsor the event are also welcome, but again, please please contact Chris first.

Many thanks, and we look forward to seeing you in October.

Chris Mahon, Development Director, World Heritage UK, 01352 780774 / 07860 856952 chris.mahon@worldheritageuk.org
Sam Rose, Chair of Trustees, World Heritage UK


Cynhadledd 2016 – sicrhau eich lle yma (here)

Gweler ynghlwm drwy glicio yma (here) raglen ddrafft ddiweddaraf ar gyfer ein cynhadledd genedlaethol ‘Pam fod Treftadaeth y Byd yn Cyfri’ Cynhelir y gynhadledd ar y 10fed a’r 11eg o Hydref yn y Galeri, Caernarfon – ger ‘Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Tref y Brenin Edward yng Ngwynedd’.

Rhaglen: Fel sy’n digwydd yn aml yn y cyfnod cyn cynadleddau, mae’r rhaglen wedi newid ychydig ac yn esblygu i fod yn ddigwyddiad arbennig gyda siaradwyr rhyngwladol alleol ynghyd âa gweithdai amrywiol. Rydym hefyd yn lwcus i gael siaradwyr o’n safle diweddaraf, ogof Gorham yn Gibraltar.

Gwerth am arian: Nodwch fod y ffi cofrestru yn cynnwys ymweliad safle ac yn amodol ar gadarnhad terfynol, derbyniad gyda’r nos yng Nghastell Penrhyn.

Rhwydweithio: Fel arfer, bydd y digwyddiad yn cynnig cyfleoedd gwych i rwydweithio, rhannu arfer da a dal i fyny â’r llwyddiannau a’r heriau o reoli Safleoedd anhygoel o bob rhan o’r DU. Cynghorir i chi archebu lle yma (here) cyn gynted a phosibl.

Llety: Mae’r atodiad yn cynnwys rhestr o westai (hotels) sy’n agos at leoliad y gynhadledd – mae rhai yn cynnig gostyngiadau.

Pasiwch ymlaen: Rydym yn gymuned gynhwysol, felly pasiwch yr wybodaeth yma ymlaen i unrhyw un fyddai â diddordeb.

Arddangosfeydd a nawdd: Mae croeso i unrhyw aelodau ddod ag arddangosfeydd gyda nhw – cysylltwch â Chris yn gyntaf (manylion isod). Mae croeso hefyd i unrhyw bartneriaid masnachol sy’n dymuno arddangos neu’n helpu noddi’r digwyddiad gysylltu â Chris i drafod ymhellach.
Diolch yn fawr, ac edrychwn ymlaen i’ch gweld ym mis Hydref

World Heritage UK 2016 Conference programme update – Initial speakers list revealed – and AGM notice

Conference Caernarfon October 2016, Events, News, World Heritage Sites

Image: Penrhyn Castle – evening venue reception. Image from webbaviation.co.uk

 

Dear World Heritage UK supporter,

Conference 2016

Please find attached here the latest draft programme for this year’s UK national conference ‘Why World Heritage Matters‘ to be held on the 10th and 11th October at the Galeri, Caernarfon – adjacent to the ‘Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd‘ World Heritage Site.

This promises to be an exceptional event, with speakers currently including a Welsh Government Minister, Sir Neil Cossons OBE (former chair of English Heritage) and Baroness Kay Andrews (Chair of HLF Wales) from national perspectives, alongside representatives of UK Sites from the grass-roots perspective. The event will also provide great opportunities to network, share good practice and explore exciting sites in North Wales.  The final programme will be issued mid-September, but booking is strong so you are advised to secure your place here.

Also attached is a list of hotels near the conference venue, some offering discounts to conference delegates.

We are a very inclusive community so please do pass this on to any other people that you think might be interested.

AGM 2016

The conference will also host the first AGM for WH:UK, an important moment for all members to have their say in the running of the organisation, and for voting members to determine board membership. If you are interested in becoming a board member, please have a look here.

Best wishes, and we look forward to seeing you in October.

 

Chris Mahon, Development Director, World Heritage UK, 01352 780774 / 07860 856952
Sam Rose, Chair of Trustees, World Heritage UK

‘Why World Heritage Matters’ conference tickets now bookable

30th Anniversary, Conference, Conference Caernarfon October 2016, Events, News, UNESCO, World Heritage Sites

The second annual conference of World Heritage UK, will have a unique Welsh flavour. Strong connections to the Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd World Heritage Site and to the Slate Industry of North Wales Tentative List site, together with a topical theme of ‘Why World Heritage Matters’, provide a backdrop to the stage where we will explore the economic and social engagement challenges with World Heritage.

You can now get your tickets for the World Heritage UK conference HERE Don’t forget, there are discounts for all World Heritage UK Member categories so join up before you buy to take advantage of these offers.

SCX-EQ50-1213-0207-A4

Exterior view of the Castle from across the Seiont Caernarfon Castle Cadw Sites World Heritage Sites SAMN: CN079 NGR: SH477626 Gwynedd North Castles Medieval Defence Historic Sites

Keynote speakers from political, funding, policy and best practice contexts; dynamic workshop sessions; engaging visits to the three other locations comprising the site and tentative list locations; updates from WHS from all around the UK and plenty of opportunity for questions, networking and ‘hwyl’ with fellow delegates.

The event is supported by the Historic Environment Service (Cadw), Welsh Government.

Mi fydd gan ail gynhadledd flynyddol WH:UK flas Cymreig unigryw eleni. Gyda chysylltiadau cryf â Safle Treftadaeth y Byd – Cestyll a Muriau Trefi  Edward 1 yng Gwynedd, a’r ffaith fod  ardaloedd Diwydiant  Llechi  Gogledd Cymru ar restr posib Safle Treftadaeth y Byd, ynghyd â thema amserol o ‘Pam fod Treftadaeth Y Byd o bwys?’, mae’n gosod y cefndir a’r cyd- destun i ystyried yr heriau economaidd ac  ymgysylltu cymdeithasol sy’n gysylltiedig â Threftadaeth y Byd.

Fe fydd y prif siaradwyr o gefndiroedd gwleidyddol, cyllid, polisi ac arfer gorau; sesiynau gweithdy deinamig; ymweliadau i dri o’r safleoedd sydd ar y rhestr posib; diweddariad gan safleoedd o bob rhan o’r DU a digon o gyfle ar gyfer cwestiynau, rhwydweithio a ‘hwyl’ gyda chyd-gynrychiolwyr.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw), Llywodraeth Cymru.

WHEN Monday, 10 October 2016 at 09:00 – Tuesday, 11 October 2016 at 15:00 (BST)                WHERE GALERI Caernarfon – Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ

New website for Pontycysyllte WHS

Arts, News, Publications, Technology, Uncategorized, World Heritage Sites

Pontcysyllte- Steve p2008Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site has a brand new website www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk

They would love you to take a look and let them know what you think!

 Do contact Ceri Postle, the World Heritage Site Community Development Officer

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/logo_circle.pngDescription: Description: Description: cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0  01978 315413/07753771809

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/address.png   Adran Tai a’r Economi, Ffordd Ruthun, Wrecsam LL13 7TU

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/address.png   Housing and Economy Department, Ruthin Road, Wrexham  LL13 7TU

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web.png   wrecsam.gov.uk | wrexham.gov.uk

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twitter.png   twitter.com/cbswrecsam | twitter.com/wrexhamcbc

Description: Description: Description: http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/facebook.png  facebook.com/cyngorwrecsam | facebook.com/wrexhamcouncil

1. NEW ontcysyllte2015

WH YOUTH AMBASSADORS ARE NATIONAL VOLUNTEER GROUP OF THE YEAR!

Awards, Celebration, News, UNESCO

‘World Heritage Youth Ambassadors’ have won the NATIONAL VOLUNTEER GROUP OF THE YEAR  award!

This is one of the top volunteering awards in Wales presented by Welsh Council for Voluntary Action (WCVA).  Nominated by Blaenavon Town Council for the work undertaken within the World Heritage Site, and for the work done during the Youth Summit.

The World Heritage Youth Ambassadors is a fully funded HLF project run by the Blaenavon World Heritage Site and led by Torfaen County Borough Council. It is a project that empowers young people aged 13-25 to have a voice and an active role in the management of the World Heritage Site and this has proved highly successful.

This prestigious award is a real testimony not only to the fact the volunteer programme works, but recognizes the hard work and dedication of a small but active bunch of young people who are making a real difference in the World Heritage Site.

 The award will be received on Friday 10th June at a ceremony in Cardiff Castle.

World Heritage UK AGM and Annual Conference location announced – in Wales!

Conference, Conference Caernarfon October 2016, Events, News, Opportunities, UNESCO, World Heritage Sites

The second annual World Heritage UK Conference will take place in Caernarfon from the 10th-11th October 2016. The press release by the Welsh Government can be found here: http://gov.wales/newsroom/cultureandsport/2016/11075722/?lang=en

SCX-EQ50-1213-0207-A4

Exterior view of the Castle from across the Seiont Caernarfon Castle Cadw Sites World Heritage Sites SAMN: CN079 NGR: SH477626 Gwynedd North Castles Medieval Defence Historic Sites

Caernarfon is part of the Castles and Walled Towns of King Edward in Gwynedd, one of the UK’s 29 World Heritage Sites. It will coincide with Caernarfon Castle’s hosting of the Weeping Window poppy display, originally located at the Tower of London, which form part of the commemorations marking the centenary of the First World War.

Diary date! More details of the conference will follow in due course.

 

#OurWorldHeritage Photo & Story Contest

Awards, News, Opportunities, Uncategorized, UNESCO

IMG_5235#OurWorldHeritage is a social media campaign where people are invited to share their unique world heritage stories and experiences with UNESCO’s global community.

It’s easy to participate in UNESCO’s Our World Heritage Photo and Story Contest!

1 Take a photograph of yourself at a UNESCO World Heritage Site

2 Write a brief description of your experience at the site

3 Post your photo on your instagram using #OurWorldHeritage before the 29th February

See also: http://whc.unesco.org/en/ourworldheritage

COMMISSION – THE PREPARATION OF THE NEW MANAGEMENT PLAN FOR THE CASTLES AND TOWN WALLS OF KING EDWARD IN GWYNEDD WORLD HERITAGE SITE

News, Opportunities

The Welsh Government through Cadw and key partners require suitably qualified/experienced specialist advisors to support the preparation of a new long-term management plan for the The Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd (WHS).

The successful applicants will act as key facilitators in programmed consultation events, capture and synthesise key issues, lead on the drafting of relevant material and the preparation of the final management plan to draft design stage for publication.

Please find the relevant Invitation To Quote information (including specification) on the attached documents.

Please contact Laurence Smith for further information: Laurence.smith@wales.gsi.gov.uk

Specification doc for Edwardian Castles Management Plan final ITQ letter for specialist support in preparing Edwardian Castles Management Plan Final sent vers

ITQ letter for specialist support in preparing Edwardian Castles Management Plan Final sent vers


Comisiwn – PARATOI’R CYNLLUN RHEOLAETH NEWYDD AR GYFER SAFLE TREFTADAETH Y BYD(STB) CESTYLL A MURIAU TREFI Y BRENIN EDWARD YNG NGWYNEDD

Mae Llywodraeth Cymru drwy Cadw a phartneriaid allweddol yn chwilio am ymgynghorwyr arbenigol cymwysedig/profiadol er mwyn cefnogi’r gwaith o baratoi cynllun rheolaeth newydd ar  gyfer STB Cestyll a Muriau Trefi y Brenin Edward yng Ngwynedd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol gan hwyluso nifer o ddigwyddiadau ymgynghori, casglu a chrynhoi prif faterion, arwain ar waith drafftio a pharatoi’r cynllun rheolaeth hyd at ddraft terfynol  ar gyfer cyhoeddiad.

Gweler manylion Gwahoddiad i Ymgeisio (gan gynnwys y briff) drwy ddilyn y linc canlynol :

Cysylltwch gyda Laurence Smith am fwy o wybodaeth:  Laurence.smith@wales.gsi.gov.uk


 

2015 UNESCO UK World Heritage Youth Summit Conference: ‘How can we use World Heritage to change the place we live in for the better?”

News

2015 UNESCO UK World Heritage Youth Summit Conference: ‘How can we use World Heritage to change the place we live in for the better?”

Youth Summit Logo

20th-22nd October 2015, Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site, South Wales.

The Blaenavon Industrial Landscape World Heritage Site is proud to host the 2015 UNESCO World Heritage Youth Summit in October 2015. The event promises to be a unique Summit with young people coming from across the country to celebrate and learn about World Heritage and how culture can change the World.

The Summit will see many of Britain’s World Heritage Sites represented by young people aged between 13 and 17 (25 in special education). Young people who wish to attend must form a group of 4 and enter the nationwide creative competition exploring their local or nearest World Heritage Site, answering the question “How can we use World Heritage to change the place we live in for the better?” The top group from each area will win the opportunity to attend the Summit for 3 days free of charge.

The theme of the 2015 UNESCO World Heritage Youth Summit is “How can we use World Heritage to change the place we live in for the better?”. Understanding World Heritage can help us become aware of our own roots, and of our cultural and social identity, which can help us to create meaningful and lasting social innovation and change, building peace in the minds of men and women. The aims of the Summit are for youth-delegates to:

  • Gain knowledge and understanding of their World Heritage Sites
  • Become champions for World Heritage and change for the better
  • Learn new skills to empower young people to have an active voice
  • Identify ways in which young people can use World Heritage to create a society that reflects the ambitions of a peaceful society.

During the Summit young people will share their experiences and enthusiasm for their local World Heritage Sites and their ambitions for the future of the World they live in. There will be an exciting programme where the successful young people will visit key attractions within Blaenavon Industrial Landscape such as Big Pit National Coal Museum, Blaenavon Ironworks, , Blaenavon World Heritage Centre and explore the industrial landscape

The Youth Summit follows similar events held in 2010 and 2012 at the Jurassic Coast and Greenwich Maritime World Heritage Sites. This event is being held under the patronage of UNESCO.

For more information and to find out how to be part of this exciting opportunity please visit our website www.visitblaenavon.co.uk/youthsummit

This is an example of a poster that will be going to schools around the country:Poster A4-teal-print